Meld je nu aan voor de kidsclub

Geslacht

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Land

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoon Mobiel

Telefoon Vast

Heb je een club of seizoenkaart van Cambuur

Naam rekeninghouder

IBAN

Op het lidmaatschap van KidsClub Cambuur zijn de Algemene Voorwaarden Lidmaatschappen van Cambuur van toepassing. Door hier een vinkje te plaatsen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden Lidmaatschappen van Cambuur.

Door het plaatsen van een vinkje geef ik hierbij toestemming aan KidsClubCambuur om, tot wederopzegging (dient voor 31 mei te geschieden), € 15,- per seizoen af te schrijven van bovenstaand IBAN nummer. Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd, met een minimum van één jaar. Als ik mijn lidmaatschap wil beëindigen. Dan laat ik dit schriftelijk weten voor 31 mei (anders wordt het lidmaatschap met een jaar verlengd). (*)

Ik maak direct € 7,50 over op IBAN Nummer NL75RABO0133989267 t.n.v. SC Cambuur Leeuwarden o.v.v. KidsClub Cambuur + Voorletters en Achternaam. Indien er binnen 24 uur geen betaling binnenkomt, zal het lidmaatschap aanvraag niet in behandeling worden genomen!

Volg SC Cambuur

663
46351